Microsoft 365 Family 06 User

1.699.000 1.500.000

Microsoft 365 Family

  • Chia sẻ với toàn bộ gia đình của bạn – cho tối đa 6 người
  • Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, cộng với Publisher và Access cho PC
  • 1TB lưu trữ đám mây OneDrive với bảo mật nâng cao cho mỗi người
  • Trải nghiệm tính năng bảo vệ bảo mật nâng cao trong OneDrive và Outlook
  • Cộng tác trực tuyến trên cùng tài liệu với những người khác
  • Hỗ trợ kỹ thuật từ Microsoft